top of page

Muat Turun Slide Pembentangan

SESI 1 - Adaptasi Dan Cabaran Pemakaian MPSAS

Mohd Azraai bin Md Aznan

Bendahari Negeri,Negeri Sembilan

Tuan Hj Nasran bin Omar

Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia

Tuan Hj Mohd Nizam bin Mahayuddin

Majlis Perbandaran Kuantan

SESI 2 - ASET INFRASTRUKTUR (MPSAS 17) - PENGUKURAN

Mohamad bin Hamim 

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Pn. Hjh Anizahaton Bt Kamaludin

Majlis Perbandaran Seremban

Puan Norhaslina binti Muhamad

Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya

Cik Norifah binti Nordin

Bendahari Negeri Melaka

SESI 3 - HASIL BUKAN PERTUKARAN (MPSAS 23)

             PENGIKTIRAFAN DAN PENGUKURAN  

Mohamad bin Hamim 

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

YBrs. Dr. Mazlina binti Mohamed

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Y.M. Raja Zulhelmi Bin Raja Saleh

Pengarah Jabatan Perbendaharaan Majlis Perbandaran Sepang

poster.PNG

Puan Sharifah Norain binti Syed Ahmad

Jabatan Kastam Diraja Malaysia

SESI 4 -  PENYATA PRESTASI BELANJAWAN 

              PELAKSANAAN MENGIKUT MPSAS 24  

Puan Nazhatun binti Md Rejab

Bendahari Negeri Kedah

SESI 5 -    ADAPTASI KALI PERTAMA MPSAS

                PERSPEKTIF DAN EKSPEKTASI AUDIT  

Puan Hamidah binti Noh

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Farizah binti Harman

Jabatan Audit Negara Malaysia

SESI 6 -    PENGURUSAN PERUBAHAN - ANJAKAN PARADIGMA 

                LANDSKAP BAHARU PERAKAUNAN SEKTOR AWAM

Dr. Hj. Mohd Anuar Mazuki

BENDAHARI UiTM

En. Tarmizi bin Tamby Chik

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

bottom of page