KEAHLIAN

GARIS PANDUAN KEAHLIAN | PERMOHONAN KEAHLIAN | PROSES PERMOHONAN

JAWATANKUASA BIRO KEAHLIAN | MAKLUMAT AHLI | SEMAKAN NAMA DAN NO.PSA

 
 
 
 

GARIS PANDUAN KEAHLIAN PSA

FAEDAH KEAHLIAN

Faedah keahlian PSA mengikut kategori keahlian adalah seperti berikut:

AHLI BIASA

Ahli biasa mempunyai faedah yang berikut:

 1. Memegang jawatan dalam persatuan

 2. Mengundi dalam Mesyuarat Agung Tahunan

 3. Menyertai aktiviti-aktiviti persatuan

 4. Memeriksa rekod persatuan dengan notis kepada setiausaha

AHLI BERSEKUTU

Ahli Bersekutu mempunyai faedah yang berikut:

 1. Menyertai aktiviti-aktiviti persatuan

 2. Memeriksa rekod persatuan dengan notis kepada setiausaha

YURAN KEAHLIAN

PSA mengenakan dua jenis yuran iaitu yuran pendaftaran dan yuran tahunan kepada akauntan yang berminat untuk menjadi ahli. Akauntan yang baharu mendaftar sebagai ahli perlu membayar yuran pendaftaran serta yuran tahunan. Manakala untuk tahun berikutnya,hanya perlu membayar yuran tahunan sahaja. Berikut adalah struktur bayaran yang dikenakan:

Pemohon pertama kali :

Tahun berikut dan seterusnya:

Rajah 1 : Kategori Keahlian PSA

PERMOHONAN KEAHLIAN PSA

Permohonan keahlian PSA boleh dibuat melalui kaedah-kaedah seperti berikut:

 1. Permohonan melalui atas talian. Sila lengkapkan borang yang disediakan di atas talian.

 2. Permohonan secara serahan tangan/emel. Sila klik untuk muat-turun borang permohonan dan serahkan/emel kepada Biro Keahlian PSA.

Versi Borang Secara "Offline"

PROSES PERMOHONAN

Proses permohonan keahlian PSA adalah seperti berikut:

 1. Borang permohonan yang telah lengkap diisi beserta bayaran hendaklah dihantar kepada Biro Keahlian untuk semakan dan akan dicadangkan di dalam Mesyuarat Majlis Tertinggi untuk kelulusan;

 2. Bayaran sebanyak RM 50.00 hendaklah dibuat di atas nama PERSATUAN AKAUNTAN SEKTOR AWAM MALAYSIA ke akaun Affin Islamic Bank 105490000609. Sila hantar/emel slip transaksi kepada keahlian.perasama@anm.gov.my atau bendahari.perasama@anm.gov.my; dan

 3. Setelah mendapatkan kelulusan Majlis Tertinggi, sijil dan nombor keahlian akan diberikan kepada pemohon.

Rajah 2 : Proses Permohonan Keahlian PERASAMA

JAWATANKUASA BIRO KEAHLIAH PSA

DR.MURNI.jpg

PENGERUSI

YBrs. Dr. Murni binti Subroto​ C.A.(M)

Tel.    : 03-8882 1061

Emel : murni.subroto@anm.gov.my

Dr Yacob

TIMBALAN PENGERUSI

Pn. Hariyanti binti Dahlan C.A.(M)

Tel.    : 03-8882 6871

Fax    : 03-8882 5763

Emel : hariyanti@kpdnkk.gov.my

AHLI JAWATANKUASA

Dr Yacob

​Pn. Khairiani binti Ayob ACMA, CGMA, C.P.A.(M), C.A.(M)

Tel.    : 03-8882 1597
Fax    : 03-8882 1045
Emel : khairiani.ayob@anm.gov.my

Dr Yacob

Cik Aziyati Binti Azmily C.A.(M)

Tel.    : 03-8317 9030

Fax    : 03-8317 9119

Emel : aziyati.azmily@moe.gov.my

KELAYAKAN KEAHLIAN

PERASAMA mempunyai dua kategori keahlian iaitu Ahli Biasa dan Ahli Bersekutu.  Bagi melayakkan seseorang akauntan untuk menjadi Ahli Biasa, individu tersebut hendaklah berkhidmat sebagai akauntan di salah sebuah organisasi seperti berikut :

 1. Syarikat berkaitan Kerajaan

 2. Badan Berkanun Kerajaan dan Kerajaan Tempatan

 3. Kementerian/Jabatan dan Agensi Kerajaan

Akauntan yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Ahli Biasa, akauntan tersebut akan dipertimbangkan untuk menjadi Ahli Bersekutu dengan mematuhi kriteria-kriteria yang berikut :

 1. Bersara daripada perkhidmatan awam, atau;

 2. Pernah berkhidmat sebagai akauntan perkhidmatan awam, atau;

 3. Berkhidmat di syarikat/agensi di Badan Berkanun Kerajaan, Kerajaan Tempatan dan Kerajaan mempunyai pegangan saham.