GARIS PANDUAN KEAHLIAN PSA

FAEDAH KEAHLIAN

Faedah keahlian PSA mengikut kategori keahlian adalah seperti berikut:

AHLI BIASA

Ahli biasa mempunyai faedah yang berikut:

 1. Memegang jawatan dalam persatuan

 2. Mengundi dalam Mesyuarat Agung Tahunan

 3. Menyertai aktiviti-aktiviti persatuan

 4. Memeriksa rekod persatuan dengan notis kepada setiausaha

AHLI BERSEKUTU

Ahli Bersekutu mempunyai faedah yang berikut:

 1. Menyertai aktiviti-aktiviti persatuan

 2. Memeriksa rekod persatuan dengan notis kepada setiausaha

YURAN KEAHLIAN

PSA mengenakan dua jenis yuran iaitu yuran pendaftaran dan yuran tahunan kepada akauntan yang berminat untuk menjadi ahli. Akauntan yang baharu mendaftar sebagai ahli perlu membayar yuran pendaftaran serta yuran tahunan. Manakala untuk tahun berikutnya,hanya perlu membayar yuran tahunan sahaja. Berikut adalah struktur bayaran yang dikenakan:

Pemohon pertama kali :

Tahun berikut dan seterusnya:

Rajah 1 : Kategori Keahlian PSA

KELAYAKAN KEAHLIAN

PERASAMA mempunyai dua kategori keahlian iaitu Ahli Biasa dan Ahli Bersekutu.  Bagi melayakkan seseorang akauntan untuk menjadi Ahli Biasa, individu tersebut hendaklah berkhidmat sebagai akauntan di salah sebuah organisasi seperti berikut :

 1. Syarikat berkaitan Kerajaan

 2. Badan Berkanun Kerajaan dan Kerajaan Tempatan

 3. Kementerian/Jabatan dan Agensi Kerajaan

Akauntan yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Ahli Biasa, akauntan tersebut akan dipertimbangkan untuk menjadi Ahli Bersekutu dengan mematuhi kriteria-kriteria yang berikut :

 1. Bersara daripada perkhidmatan awam, atau;

 2. Pernah berkhidmat sebagai akauntan perkhidmatan awam, atau;

 3. Berkhidmat di syarikat/agensi di Badan Berkanun Kerajaan, Kerajaan Tempatan dan Kerajaan mempunyai pegangan saham.

© 2016 Laman Web Rasmi PSA