top of page

KEAHLIAN

GARIS PANDUAN KEAHLIAN | PERMOHONAN KEAHLIAN |

PROSES PERMOHONAN | JAWATANKUASA BIRO KEAHLIAN 

GARIS PANDUAN KEAHLIAN PSA
PERMOHONAN KEAHLIAN
PROSES PERMOHONAN
JAWATANKUASA BIRO KEAHLIAN

GARIS PANDUAN KEAHLIAN PSA

FAEDAH KEAHLIAN

Faedah keahlian PSA mengikut kategori keahlian adalah seperti berikut:

AHLI BIASA

Ahli biasa mempunyai faedah yang berikut:

 1. Memegang jawatan dalam persatuan

 2. Mengundi dalam Mesyuarat Agung Tahunan

 3. Menyertai aktiviti-aktiviti persatuan

 4. Memeriksa rekod persatuan dengan notis kepada setiausaha

AHLI BERSEKUTU

Ahli Bersekutu mempunyai faedah yang berikut:

 1. Menyertai aktiviti-aktiviti persatuan

 2. Memeriksa rekod persatuan dengan notis kepada setiausaha

YURAN KEAHLIAN

PSA mengenakan dua jenis yuran iaitu yuran pendaftaran dan yuran tahunan kepada akauntan yang berminat untuk menjadi ahli. Akauntan yang baharu mendaftar sebagai ahli perlu membayar yuran pendaftaran serta yuran tahunan. Manakala untuk tahun berikutnya,hanya perlu membayar yuran tahunan sahaja. Berikut adalah struktur bayaran yang dikenakan:

Pemohon pertama kali :

Tahun berikut dan seterusnya:

Yuran Pendaftaran RM25.00

Yuran Tahunan        RM24.00

JUMLAH                    RM49.00

Yuran Pendaftaran RM00.00

Yuran Tahunan        RM24.00

JUMLAH                    RM24.00

FLOW KEAHLIAN PSA 2023.png

Rajah 1 : Kategori Keahlian PSA

PROSES PERMOHONAN

Keahlian Pendaftaran.jpeg

Proses permohonan keahlian PSA adalah seperti berikut:

 1. Borang permohonan yang telah lengkap diisi beserta bayaran hendaklah dihantar kepada Biro Keahlian untuk semakan dan akan dicadangkan di dalam Mesyuarat Majlis Tertinggi untuk kelulusan;

 2. Bayaran sebanyak RM 49.00 hendaklah dibuat di atas nama PERSATUAN AKAUNTAN SEKTOR AWAM MALAYSIA, melalui imbasan QR kod;

 3. Sila hantar/emel slip transaksi kepada;            keahlian.psa@gmail.com dan psabendahari@gmail.com; dan

 4. Setelah mendapatkan kelulusan Majlis Tertinggi, nombor keahlian akan diberikan kepada pemohon.

FLOW PSA.png

Rajah 2 : Proses Permohonan Keahlian PSA

BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PSA

JAWATANKUASA BIRO KEAHLIAH PSA

Partric2.png

Ketua Biro Keahlian

Encik Patrick Majatig C.A. (M), CPA (Aust), CPFA

Ketua Akauntan,

Bahagian Akaun,

Kementerian Pengajian Tinggi
Aras 11, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5

62200 Putrajaya.

Tel: 03-88706508

Emel: patrick@mohe.gov.my

AJK Biro Keahlian

Puan Noorifaida binti Subehi,

Akauntan W44,

Seksyen Pengurusan Akaun,

Bahagian Kewangan,

Kementerian Pengajian Tinggi

Emel: ifaida.subehi@mohe.gov.my
HP no: 0193111189

KELAYAKAN KEAHLIAN

PSA mempunyai dua kategori keahlian iaitu Ahli Biasa dan Ahli Bersekutu.  Bagi melayakkan seseorang akauntan untuk menjadi Ahli Biasa, individu tersebut hendaklah berkhidmat sebagai akauntan di salah sebuah organisasi seperti berikut :

 1. Syarikat berkaitan Kerajaan

 2. Badan Berkanun Kerajaan dan Kerajaan Tempatan

 3. Kementerian/Jabatan dan Agensi Kerajaan

Akauntan yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Ahli Biasa, akauntan tersebut akan dipertimbangkan untuk menjadi Ahli Bersekutu dengan mematuhi kriteria-kriteria yang berikut :

 1. Bersara daripada perkhidmatan awam, atau;

 2. Pernah berkhidmat sebagai akauntan perkhidmatan awam, atau;

 3. Berkhidmat di syarikat/agensi di Badan Berkanun Kerajaan, Kerajaan Tempatan dan Kerajaan mempunyai pegangan saham.

bottom of page