PROSES PERMOHONAN

Proses permohonan keahlian PERASAMA adalah seperti berikut:

  1. Borang permohonan yang telah lengkap diisi beserta bayaran hendaklah dihantar kepada Biro Keahlian untuk semakan dan akan dicadangkan di dalam Mesyuarat Majlis Tertinggi untuk kelulusan;

  2. Bayaran sebanyak RM 50.00 hendaklah dibuat di atas nama PERSATUAN AKAUNTAN SEKTOR AWAM MALAYSIA ke akaun Affin Islamic Bank 105490000609. Sila hantar/emel slip transaksi kepada keahlian.perasama@anm.gov.my atau bendahari.perasama@anm.gov.my; dan

  3. Setelah mendapatkan kelulusan Majlis Tertinggi, sijil dan nombor keahlian akan diberikan kepada pemohon.

Rajah 2 : Proses Permohonan Keahlian PERASAMA

Jawatankuasa Biro Keahlian PSA

PENGERUSI

YBrs. Dr. Murni binti Subroto​ C.A.(M)

Tel.    : 03-8882 1061

Emel : murni.subroto@anm.gov.my

TIMBALAN PENGERUSI

Pn. Hariyanti binti Dahlan C.A.(M)

Tel.    : 03-8882 6871

Fax    : 03-8882 5763

Emel : hariyanti@kpdnkk.gov.my

AHLI JAWATANKUASA

​Pn. Khairiani binti Ayob ACMA, CGMA, C.P.A.(M), C.A.(M)

Tel.    : 03-8882 1597
Fax    : 03-8882 1045
Emel : khairiani.ayob@anm.gov.my

Cik Aziyati Binti Azmily C.A.(M)

Tel.    : 03-8317 9030

Fax    : 03-8317 9119

Emel : aziyati.azmily@moe.gov.my

 

© 2016 Laman Web Rasmi PSA