PERMOHONAN KEAHLIAN PSA

Versi Borang Secara "Offline"

Permohonan keahlian PSA boleh dibuat melalui kaedah-kaedah seperti berikut:

  1. Permohonan melalui atas talian. Sila lengkapkan borang yang disediakan di atas talian.

  2. Permohonan secara serahan tangan/emel. Sila klik untuk muat-turun borang permohonan dan serahkan/emel kepada Biro Keahlian PSA.

© 2016 Laman Web Rasmi PSA